10-Day Risk-Free Returns

ทดลองใช้งานสินค้าจาก DreamDesk แบบไร้ต้องกังวล เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน รับสินค้าถึงหน้าบ้าน

ที่ DreamDesk เราพยายามและตั้งใจอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์การและความพึงพอใจหลังจากได้รับสินค้าของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงช็อปปิ้งทั้งหมดของคุณด้วย

หากคุณต้องการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อ คุณสามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน 10 วันตามปฏิทินหลังจากได้รับสินค้า

3 ขั้นตอนในการคืนสินค้า

1. วิธีเริ่มต้นคำขอคืนสินค้า

1.1 กรอกฟอร์มเพื่อยืนเรื่องผ่านแบบฟอร์มนี้
1.2 เราจะคืนเงินคำสั่งซื้อของคุณเต็มจำนวน ภายใน 15-30 วัน (ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้ากลับ) หลังจากสินค้าได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อยและความเสียหายจากทางเราแล้ว

2. วิธีคืนสินค้าที่คุณสั่งซื้อให้เรา

2.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกฟอร์มคำขอคืนสินค้าแล้ว เพื่อให้เราพร้อมดำเนินการคืนสินค้าของคุณ
2.2 ในกรณีต่างจังหวัด หากประกอบแล้ว โปรดค่อยๆ ถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ออกให้หมด แล้วใส่กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์เดิม
2.3 สินค้าต้องส่งคืนในสภาพเดียวกับที่จัดส่งให้คุณโดยไม่มีชิ้นส่วนใดขาดหายไป

3. ข้อตกลงและเงื่อนไข

คุณมีเวลาสูงสุด 10 วันตามปฏิทินในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณนับจากวันที่คุณได้รับ โดยอ้างอิงจากบันทึกการติดตามของเรา

เงื่อนไขการคืนสินค้า:

3.1 ค่าจัดส่งสินค้ากลับ: เขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 600 บาท เขคพื้นที่ต่างจังหวัด 1,500 บาท

3.2 ในกรณีที่ส่งสินค้ากลับจากต่างจังหวัด สินค้าต้องใส่กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์เดิมในสภาพสมบูรณ์

3.2 สินค้าต้องอยู่ในสภาพดีเยี่ยมจะต้องไม่มีส่วนใดขาดหายไป

3.3 ค่าความเสียหาย: สูงสุด 30% ของมูลค่าการซื้อหรือมูลค่าผลิตภัณฑ์พิจารณาจากการตรวจสอบสภาพของสินค้าที่ส่งคืน สภาพบรรจุภัณฑ์โดยรวม และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า